Płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze (za pobraniem). W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.

2. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub zapłacić przy odbiorze zamówienia (za pobraniem).

3. Podane w sklepie ceny są cenami brutto.

4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Nr rachunku bankowego, na który Klient dokonuje płatności:

ING Bank Śląski 11 1050 1113 1000 0092 2570 7406

7. W przypadku wyboru przez Klienta podczas składania zamówienia płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.