Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
SKLEPU BEPETTE

(Polityka obowiązuje od 1.03.2020 roku)

Drogi Użytkowniku!

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników korzystających z usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://bepette.pl/ wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką prywatności. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie.

Właścicielem i zarządzającym tym Serwisem, a jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Beata Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty, REGON 380411467, NIP 5471469348.

W razie pytań lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@bepette.pl.

Pozdrawiamy!

SPIS TREŚCI

1. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?

2. Co oznaczają poszczególne pojęcia używane przez nas w Polityce prywatności?

3. Kto powinien się zapoznać z niniejszym dokumentem? Do kogo jest adresowany? W jaki sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe?

4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

5. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

6. Jakie informacje na Twój temat przetwarzamy?

7. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

8. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

9. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

10. Jakie prawa Ci przysługują? Czego możesz się domagać?

11. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?

12. Kiedy możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?

13. Czy masz obowiązek podania swoich danych osobowych?

14. Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania?

15. Czy Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne?

16. Czy odpowiadamy za polityki prywatności stron internetowych, do których mogą być przekierowania z naszego serwisu?

17. Czy stosujemy pliki cookies i czym one są?

18. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

19. W jakich celach korzystamy z „własnych” plików cookies?

20. W jakich celach korzystamy z plików cookies „podmiotów trzecich”?

21. Jakie informacje zbierane są w ramach tzw. logów serwera?

22. Czy możemy wprowadzić zmiany do Polityki prywatności?

1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

(Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?)

Kontakt z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@bepette.pl lub pisemnie pod adresem: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty.

2. INFORMACJE WSTĘPNE – DEFINICJE

(Co oznaczają poszczególne pojęcia używane przez nas w Polityce prywatności?)

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmujemy, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Administrator Danych Osobowych – Beata Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty, REGON 380411467, NIP 5471469348.

 • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie https://bepette.pl/, w szczególności Sklep internetowy, formularz kontaktowy, inne formularze.

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://bepette.pl/.

 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, składa Zamówienie w Sklepie (Kupujący), składa reklamację lub odstępuje od umowy, zamieszcza opinię o produkcie, kontaktuje się z właścicielem Serwisu, „polubiła” lub „obserwuje” nasz fanpage lub konto na portalu społecznościowym.

 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

(Kto powinien się zapoznać z niniejszym dokumentem? Do kogo jest adresowany? W jaki sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe?)

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://bepette.pl/, w szczególności:

 • osób przeglądających strony Serwisu;

 • składających Zamówienia w Sklepie, czyli Kupujących;

 • osób składających reklamację lub odstępujących od umowy;

 • osób dodających opinię o produkcie;

 • osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem chatbota Messengera, portali społecznościowych);

 • osób, które zdecydowały się na „polubienie” lub „obserwowanie” naszego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Pinterest) lub w inny sposób zostawiły nam swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, wpis, weszły w interakcje z naszymi treściami, itp.). Jednocześnie informujemy Cię, że zasady odnoszące się do fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych ustala Administrator Danych Osobowych, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage lub konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tymi zasadami.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?)

Dane osobowe pozyskane przez nas w ramach funkcjonowania Serwisu Bepette przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem.

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawartych na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu (w szczególności w związku ze złożeniem Zamówienia) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym Zamówieniem, w tym jego potwierdzeniem i informowaniem o jego statusie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest nasz usprawiedliwiony interes polegający na realizacji procedury odstąpienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • kontaktu z nami, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do nas (niezwiązanych z realizowanymi Zamówieniami) za pośrednictwem Formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w szczególności przepisy regulujące kwestie obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • umieszczenia w Serwisie opinii o produkcie, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – w tym wypadku przyjmuje się, że zamieszczenie przez Użytkownika opinii o produkcie w odpowiednim formularzu służącym do publikacji opinii oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, m.in. poprzez korzystanie z narzędzi do remarketingu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • badania satysfakcji Kupujących i określenia jakości obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • administrowania i zarządzania fanpage’em i kontami na portalach społecznościowych (Facebook @bepette – https://www.facebook.com/bepette/, Instagram @Bepette – https://www.instagram.com/bepette/, Pinterest – https://pl.pinterest.com/bepettepl/), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami na tych platformach, kierowaniu treści marketingowych oraz komunikacji z nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu.

5. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

(Skąd mamy Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, w szczególności wtedy, gdy:

 • składasz Zamówienie w Sklepie;

 • przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy;

 • dodajesz opinię o produkcie;

 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego, e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem chatbota Messengera, portali społecznościowych);

 • zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” naszego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Pinterest) lub w inny sposób zostawisz nam swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, wejdziesz w interakcje z naszymi treściami, itp.).

Ponadto, nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich – z uwagi na to część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się poniżej w Polityce cookies.

6. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

(Jakie informacje na Twój temat przetwarzamy?)

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas realizacji Zamówienia w Sklepie zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, kraj, ulica, ciąg dalszy adresu (opcjonalne), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP (opcjonalne), uwagi do zamówienia (opcjonalne), inny adres (w przypadku wysyłki produktu na inny adres). Dane osobowe gromadzone są za pomocą Formularza zamówienia lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) w sytuacji, kiedy Zamówienie jest składane tą drogą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zrealizowania Zamówienia i jego rozliczenia.

Podczas składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: dane zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię, nazwisko, firma, numer NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (jeżeli zwrot pieniędzy ma nastąpić na rachunek bankowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia reklamacji, czy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podczas dodania opinii o produkcie zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: nazwa (nazwa może zawierać dane osobowe, tj. imię lub nazwisko), adres e-mail, imię i nazwisko oraz Twój wizerunek/awatar (w przypadku, gdy opinię zamieszczasz na portalu społecznościowym). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania opinii o produkcie.

Podczas kontaktu z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie, e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem chatbota Messengera, portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się, wysłania zapytania, udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” naszego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Pinterest) lub w inny sposób zostawisz nam swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, wejdziesz w interakcje z naszymi treściami, itp.), możemy przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane nam przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram, Pinterest) na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

(Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień, bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym Zamówieniem oraz rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia i rozpatrywania reklamacji, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy. Dane te będą również przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków natury podatkowej i księgowej nałożonych na nas przez przepisy prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej na odległość będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji procedury odstąpienia, a następnie, wraz z dokumentacją księgową, przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków natury podatkowej i księgowej nałożonych na nas przez przepisy prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem opinii o produkcie będą przetwarzane przez nas przez czas dostępności opinii w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie opinii/zażądasz jej usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z nami, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do nas (niezwiązanych z realizowanymi Zamówieniami) za pośrednictwem Formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków komunikacji (np. za pośrednictwem chatbota Messengera, portali społecznościowych) będą przetwarzane przez nas przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej, rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez nas przez czas wymagany przez przepisy prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie naszego fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest) oraz dane osobowe, które nam przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, wejdziesz w interakcje z naszymi treściami, itp.), będą przetwarzane przez nas przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, usunąć wpis lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu. My nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z portali społecznościowych.

 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, m.in. poprzez korzystanie z narzędzi do remarketingu, będą przetwarzane przez nas do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

(Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystamy świadcząc usługi na Twoją rzecz. Podmioty, które mogą brać udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne w prowadzeniu i utrzymaniu Sklepu (np. firma hostingowa, osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne);

 • osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy);

 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane osobowe;

 • doradcy (np. w zakresie obsługi prawnej, księgowej);

 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny.

Jednocześnie informujemy, że zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów podatkowo – księgowych. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja), jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

(Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?)

Korzystamy z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy mające swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

(Jakie prawa Ci przysługują? Czego możesz się domagać?)

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie mamy podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);

 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację):

Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.

Sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawa przetwarzania przez nas danych jest nadrzędna wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj, że wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach mamy prawo odmówić ich spełnienia. Jeśli chcesz zrealizować swoje uprawnienia, albo masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: biuro@bepette.pl. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

11. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

(Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?)

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyślij nam maila na adres e-mail: biuro@bepette.pl.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

(Kiedy możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?)

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). To uprawnienie przysługuje Ci zawsze.

13. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

(Czy masz obowiązek podania swoich danych osobowych?)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musi podawać danych osobowych. Szczegóły związane z wymogiem podania danych osobowych zostały przedstawione w pkt 6.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

(Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania?)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystając z określonych narzędzi możemy kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na Ciebie w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

15. W JAKI SPOSÓB DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

(Czy Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne?)

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

16. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

(Czy odpowiadamy za polityki prywatności stron internetowych, do których mogą być przekierowania z naszego serwisu?)

Nie odpowiadamy za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach naszego Serwisu. Zalecamy, abyś zapoznał się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego Serwisu.

17. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

(Czy stosujemy pliki cookies i czym one są?)

Nasza strona, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez nasz Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny naszego Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookiehttps://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

18. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

(Czy możesz wyłączyć pliki cookies?)

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

19. W JAKIM CELU STOSUJEMY PLIKI COOKIES WŁASNE?

(W jakich celach korzystamy z „własnych” plików cookies?)

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają na zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie.

20. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAMY?

(W jakich celach korzystamy z plików cookies „podmiotów trzecich”?)

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przez nas z plików cookies podmiotów trzecich opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług.

W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych pozwalających nam zidentyfikować Użytkownika.

Google Tag Manager

W celu umożliwienia zarządzania skryptami (tagami) i kodami śledzenia korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC. Narzędzie to pomaga nam badać zachowania Użytkowników, co jest kluczowe w procesie optymalizacji strony. W ramach Google Tag Manager nie gromadzimy danych pozwalających nam zidentyfikować Użytkownika.

Facebook Custom Audiences

W celu mierzenia skuteczności reklam i kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam, remarketingu korzystamy z narzędzia Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. W tym celu na naszej stronie zaimplementowaliśmy Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi dane o korzystaniu przez Użytkowników z naszego Serwisu. Informacje, które są gromadzone w ramach Pixel Facebook nie pozwalają nam zidentyfikować Użytkownika.

Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Facebook Inc (1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA) posiadają siedzibę poza Unią Europejską, przystąpili jednak do programu EU-US-Privacy Shield i gwarantują odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych

W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych, wykorzystujemy pliki cookies serwisów społecznościowych, tj.: Facebook, Instagram, Pinterest. W tym celu na naszej stronie używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępniane przez wskazane wyżej serwisy. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Pinterest), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdziesz w ich politykach prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

21. CZYM SĄ LOGI SERWERA?

(Jakie informacje zbierane są w ramach tzw. logów serwera?)

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie gromadzimy danych pozwalających nam zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

22. CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ?

(Czy możemy wprowadzić zmiany do Polityki prywatności?)

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności i cookies (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. Zalecamy przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

X