Polityka reklamacji

1. Towary objęte są 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia (otrzymania) towaru. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy. W przypadku jednak, gdyby okazało się to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (do 14 dni) lub gdyby naprawa lub wymiana narażała Sprzedawcę na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

3. W przypadkach opisanych w punkcie 2. Klient powinien odesłać towar na adres:

BEPETTE Beata Duda

os. Kamieniec 58

32-650 Kęty

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

Do pobrania formularz reklamacji towaru:

Bepette_Reklamacja_towarów

5. Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

6. W przypadku zwrotu równowartości ceny towaru i kosztów odesłania reklamowanego towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie zgodził się na inne rozwiązanie.