Reklamacje

  1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci Produkt wolny od wad.

  2. Jeśli zauważysz wadę Produktu, poinformuj nas o tym, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, możesz: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez Ciebie kwotę, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  3. Reklamację możesz złożyć w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bepette.pl.

  4. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie potwierdzimy Ci otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na Twój adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

  5. Możesz skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.

  6. Do złożonej przez Ciebie reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Możesz skorzystać z naszego wzoru formularza reklamacji od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Szczegóły dotyczące reklamacji znajdziesz w Regulaminie.

X